Saturday, August 7, 2010

JADUAL UJIAN SETARA 2 - 2010 - SMK TINGGI KAJANG

         Jadual Ujian Setara 2 / 2010
         Tingkatan 4
Tarikh Matapelajaran Waktu Tempoh Kelas
SELASA Bahasa Melayu 7.50-8.50 1 jam Semua
17 Ogos 2010 Sains 9.05-10.05 1 jam ABCD

Kimia 9.05-10.05 1 jam EFGH

Rehat 10.05-10.25
Semua

Mat. Tambahan 11.30-12.30 1 jam DEFGH

Pend. Seni 11.30-12.30 1 jam AB

Geografi 11.30-12.30 1 jam C
RABU Bahasa Inggeris 7.50-8.50 1 jam Semua
18 Ogos 2010 Tasawwur Islam 9.05-10.05 1 jam B

Prinsip Akaun 9.05-10.05 1 jam DF

Luk. Kejuruteraan 9.05-10.05 1 jam E

Biologi 9.05-10.05 1 jam GH

Rehat 10.05-10.25
Semua

Matematik 11.30-12.30 1 jam Semua
KHAMIS Tek. Kejuruteraan 7.50-8.50 1 jam E
19 Ogos 2010 Perdagangan 7.50-8.50 1 jam ABCD

Bahasa Tamil 9.00-10.00 1 jam POL

Rehat 10.00-10.20
Semua

Fizik 10.20-11.20 1 jam EFGH

Pendidikan Islam  11.30-12.30 1 jam Semua

Pendidikan Moral 11.30-12.30 1 jam Semua
JUMAAT Ekonomi Asas 8.50-9.50 1 jam CD
20 Ogos 2010 Rehat 9.50-10.10
Semua

Sejarah 11.30-12.30 1 jam Semua


Tingkatan 5
Tarikh Matapelajaran Waktu Tempoh Kelas
SELASA Bahasa Melayu 7.50-8.50 1 jam Semua
17 Ogos 2010 Sains 9.25-10.25 1 jam ABCD

Kimia 9.25-10.25 1 jam EFGH

Rehat  10.25-10.45 Semua
Sejarah 11.30-12.30 1 jam Semua
RABU Bahasa Inggeris 7.50-8.50 1 jam Semua
18 Ogos 2010 Tasawwur Islam  9.25-10.25 1 jam B
Prinsip Akaun 9.25-10.25 1 jam DF

Luk. Kejuruteraan 9.25-10.25 1 jam E

Biologi 9.25-10.25 1 jam GH
Rehat 10.25-10.45 Semua
Matematik 11.30-12.30 1 jam Semua
Tek. Kejuruteraan 7.50-8.50 1 jam E
KHAMIS Ekonomi Asas 9.00-10.00 1 jam CD
19 Ogos 2010 Fizik 9.00-10.00 1 jam EFGH
Rehat  10.00-10.20 Semua
Bahasa Tamil 10.20-11.20 1 jam POL
Pendidikan Islam  11.30-12.30 1 jam Semua
Pendidikan Moral 11.30-12.30 1 jam Semua
Perdagangan 9.25-10.25 1 jam ABCD
JUMAAT EST 9.25-10.25 1 jam FGH
20 Ogos 2010 Rehat 10.25-10.45 Semua
Mat. Tambahan 11.30-12.30 1 jam DEFGH
Pend. Seni 11.30-12.30 1 jam AB
Geografi 11.30-12.30 1 jam C

0 comments:

Post a Comment