Monday, April 30, 2012

Kerja Projek Matematik Tambahan 2012 Tingkatan 5


Untuk Tindakan Semua Murid Tingkatan 5H, 5G, 5F dan 5E 2012 SMK Tinggi Kajang

Kerja Projek Matematik Tambahan Tingkatan 5 adalah wajib dilakukan oleh semua murid yang mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan dalam peperiksaan SPM 2012

Sila baca panduan murid bagi melakukan kerja projek ini, kemudian pilih satu soalan daripada dua soalan yang disediakan serta muat turun dokumen-dokumen kerja projek yang berkenaan, dan lakukan kerja projek bagi soalan yang dipilih. 

Sila hantar kerja projek yang telah dilengkapkan kepada guru mata pelajaran Matematik Tambahan anda pada atau sebelum 11 Jun 2012.

Murid-murid yang lewat menghantar tidak akan diterima.

Sila ambil perkara ini dengan sirius. Sebarang kemusykilan sila bertanya dengan guru Matematik Tambahan anda.
Kerja Projek Add Maths 2012 - Guidelines -

Kerja Projek Matematik Tambahan 2012 -
Kerja Projek Add Maths 2012 (1) -
Kerja Projek Matematik Tambahan 2012 (1) -
Kerja Projek Add Maths 2012 (20 -
Kerja Projek Matematik Tambahan 2012 (2) -
 Kerja Projek Add Maths 2012 -Kerja Projek Matematik Tambahan 2012 -

0 comments:

Post a Comment