Tuesday, December 28, 2010

LADAP 2011 - Kaedah Pembacaan Buku Bagi Menggantikan Hari Berkursus


PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU BAGI MENGGANTIKAN HARI BERKURSUS DI KPM PADA TAHUN 2011

... Sedutan dari Surat Pekeliling KPM: KP(PP)0022/252(23), bertarikh 20 Disember 2010

2.  Dimaklumkan bahawa peruntukan untuk latihan dalam perkhidmatan di KPM bagi tahun 2011 adalah terhad, walau bagaimanapun setiap anggota KPM masih perlu memenuhi keperluan dasar latihan sekurang-kurangnya 7 hari kursus stahun.....

3.  Sehubugan itu, KPM telah memutuskan supaya kursus 7 hari setahun bagi setiap anggota KPM dalam tahun 2011 boleh digantikan dengan pembacaan buku. Pembacaan buku adalah sebagai alternatif sekiranya kewajipan menghadiri kursus bagi semua kakitangan awam tidak dapat dipenuhi.....

Baca seterusnya di sini atau di sini.

0 comments:

Post a Comment