Thursday, May 16, 2013

PANDUAN PELAKSANAAN KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013 SMK TINGGI KAJANG


Khas untuk semua murid 5H, 5G, 5F dan 5E, 2013

Kerja Projek Matematik Tambahan 2013

Kerja Projek Matematik Tambahan Tingkatan 5 adalah wajib dilakukan oleh semua murid yang mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan dalam Peperiksaan SPM 2013.

Sila baca panduan murid bagi melakukan kerja projek ini, kemudian pilih satu soalan daripada dua soalan yang disediakan serta muat turun dokumen-dokumen kerja projek yang berkenaan, dan lakukan kerja projek bagi soalan yang dipilih. 

Sila hantar kerja projek yang telah dilengkapkan kepada guru mata pelajaran Matematik Tambahan anda pada atau sebelum 10 Jun 2013.

Murid-murid yang lewat menghantar tidak akan diterima.

Sila ambil perkara ini dengan sirius. Sebarang kemusykilan sila bertanya dengan guru Matematik Tambahan anda.

Nota:  Panduan yang disertakan adalah versi 2012. Bagaimanapun keseluruhan kandungannya adalah seperti versi 2013

Kerja Projek Add Maths 2013 - Guidelines -

0 comments:

Post a Comment