Tuesday, February 26, 2013

Jadual Ujian Setara 1 / 2013


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG
        Jadual Ujian Setara 1          
2013

TINGKATAN 3
TARIKH MATA PELAJARAN WAKTU TEMPOH KELAS
P&P seperti biasa
5 MAC 2013 Rehat 09.50-10.10 Semua
SELASA Bahasa Arab 10.50-11.50 1 jam 3KAA
Bahasa Cina 10.50-11.50 1 jam 3A 3B
Bahasa Tamil 10.50-11.50 1 jam 3C 3D 3E 
Bahasa Melayu 12.00-13.00 1 jam Semua
Pend. Seni Visual 07.45-08.45 1 jam Semua
Pendidikan Islam 08.50-09.50 1 jam Semua
6 MAC 2013 Pendidikan Moral 08.50-09.50 1 jam Semua
RABU Rehat 09.50-10.10 Semua
Sejarah 10.20-11.20 1 jam Semua
Sains 12.00-13.00 1 jam Semua
Bahasa Inggeris 07.45-08.45 1 jam Semua
7 MAC 2013 Kemahiran Al-Quran 08.50-09.50 1 jam 3KAA
KHAMIS Rehat 09.50-10.10 Semua
Matematik 10.20-11.20 1 jam Semua
PJK 11.30-12.30 1 jam Semua
Sivik 07.45-08.45 1 jam Semua
8 MAC 2013 Rehat 09.50-10.10 Semua
JUMAAT Kemahiran Hidup KMT 10.20-11.20 1 jam Semua
Geografi 11.30-12.30 1 jam Semua
TINGKATAN 4
TARIKH MATA PELAJARAN WAKTU TEMPOH KELAS
Bahasa Melayu 07.45-08.45 1 jam Semua
5 MAC 2013 Lukisan Kejuruteraan 9.20-10.20 1 jam E
SELASA Rehat 10.25-10.45 Semua
Bahasa Tamil 10.50-11.50 1 jam POL
Matematik 12.00-13.00 1 jam Semua
Bahasa Inggeris 07.45-08.45 1 jam Semua
Perdagangan 09.20-10.20 1 jam ABCD
6 MAC 2013 Matematik Tambahan 09.20-10.20 1 jam EFGH
RABU Rehat 10.25-10.45 Semua
Sivik 10.50-11.50 1 jam Semua
Sains 12.00-13.00 1 jam ABCD
Kimia 12.00-13.00 1 jam EFGH

Pendidikan Islam 07.45-08.45 1 jam Semua
7 MAC 2013 Pendidikan Moral 07.45-08.45 1 jam Semua
KHAMIS Rehat 10.25-10.45 Semua
Sejarah 11.30-12.30 1 jam Semua
PJK 07.45-08.45 1 jam Semua
Fizik 09.20-10.20 1 jam EFGH
Geografi 09.20-10.20 1 jam D
8 MAC 2013 Rehat 10.25-10.45 Semua
JUMAAT Pendidikan Seni Visual 11.20-12.20 1 jam ABC
Ekonomi Asas 11.20-12.20 1 jam D
Teknologi Kejuruteraan 11.20-12.20 1 jam E
Prinsip Perakaunan 11.20-12.20 1 jam F
Biologi 11.20-12.20 1 jam GH

TINGKATAN 5
TARIKH MATA PELAJARAN WAKTU TEMPOH KELAS

Bahasa Melayu 07.45-08.45 1 jam Semua
5 MAC 2013 Lukisan Kejuruteraan 08.50-09.50 1 jam E
SELASA Rehat 09.50-10.10 Semua
Bahasa Tamil 10.50-11.50 1 jam POL
Matematik 12.00-13.00 1 jam Semua
Bahasa Inggeris 07.45-08.45 1 jam Semua
6 MAC 2013 Rehat 09.50-10.10 Semua
RABU Sains 12.00-13.00 1 jam ABCD
Kimia 12.00-13.00 1 jam EFGH

Sivik 07.45-08.45 1 jam Semua
Perdagangan 08.50-09.50 1 jam ABCD
Matematik Tambahan 08.50-09.50 1 jam EFGH
Rehat 09.50-10.10 Semua
7 MAC 2013 Pendidikan Seni Visual 10.20-11.20 1 jam ABC
KHAMIS Ekonomi Asas 10.20-11.20 1 jam D
Teknologi Kejuruteraan 10.20-11.20 1 jam E
Prinsip Perakaunan 10.20-11.20 1 jam F
Biologi 10.20-11.20 1 jam GH
Sejarah 11.30-12.30 1 jam Semua
PJK 07.45-08.45 1 jam Semua
Geografi 08.50-09.50 1 jam D
8 MAC 2013 Fizik 08.50-09.50 1 jam EFGH
JUMAAT Rehat 09.50-10.10 Semua
Pendidikan Islam 11.20-12.20 1 jam Semua
Pendidikan Moral 11.20-12.20 1 jam Semua

0 comments:

Post a Comment