Wednesday, February 16, 2011

Urusan Kenaikan Pangkat PPPS Secara Time-Based KUP Bagi Perakuan Calon Tercicir Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011

Urusan Kenaikan Pangkat PPPS secara Time-Based KUP bagi perakuan calon cicir Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011

Segala Lampiran berkaitan boleh dimuat turun di sini.

Guru-guru SMK Tinggi Kajang yang berkenaan, sila ambil tindakan segera.

0 comments:

Post a Comment