Friday, October 5, 2012

Jadual Peperiksaan Akhir Tahun 2012 - Tingkatan 4

   JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012
TINGKATAN 4
Tarikh Matapelajaran Waktu Tempoh Kelas
8 Okt 12 Geografi 1 8.30 - 9.45 1 Jam 15 min D
Isnin Rehat 9.50 - 10.10 Semua
Lukisan Kejuruteraan 10.30 - 1.00 2 Jam 30 min E
Geografi 2 11.00 - 1.00 2 Jam D
9 Okt 12 Teknologi Kejuruteraan 1 8.15 - 9.45 1 Jam 30 min E
Selasa Rehat 9.50 - 10.10
Teknologi Kejuruteraan 2 10.30 - 1.00 2 Jam 30 min E
10 Okt 12 Prinsip Perakaunan 1 8.15 - 9.30 1 Jam 15 min F
Rabu Pendidikan Seni 1 8.15 - 9.30 1 Jam 15 min ABC
Rehat (1) 9.40 - 10.00 ABC
Rehat (2) 9.50-10.10 DEFGH
Pendidikan Seni 2 10.00 - 1.00 3 Jam ABC
Prinsip Perakaunan 2 10.30-1.00 2 Jam 30 min F
11 Okt 12 Bahasa Tamil 2 7.45 - 10.00 2 Jam 15 min POL
Khamis Rehat (1) 9.50 - 10.10
Semua

Rehat (2) 10.00 - 10.20
POL

Bahasa Tamil 1 10.45 - 12.30 1 Jam 45 min POL
12 Okt 12 Biologi 1 8.00 - 9.15 1 Jam 15 min GH
Jumaat Rehat (1) 9.20 - 9.40
GH

Rehat (2) 9.50 - 10.10
ABCDEF

Biologi 2 9.45 - 12.15 2 Jam 30 min GH
15 Okt 12 Biologi 3 8.15 - 9.45 1 Jam 30 min GH
Isnin Rehat 9.50 - 10.10
Semua

Sivik&Kwarganegaraan 12.00 - 1.00 1 Jam Semua
16 Okt 12 Matematik Tambahan 1 7.45 - 9.45 2 Jam EFGH
Selasa Rehat  9.50-10.10
Semua

Matematik Tambahan 2 10.30-1.00 2 Jam 30 min EFGH
17 Okt 12 Bahasa Melayu 1 7.45 - 10.00 2 Jam 15 min Semua
Rabu Rehat  10.00 - 10.20
Semua

Bahasa Melayu 2 10.30-1.00 2 Jam 30 min Semua
18 Okt 12 Bahasa Inggeris 1 7.45 - 9.30 1 Jam 45 min Semua
Khamis Rehat  9.50-10.10
Semua

Bahasa Inggeris 2 10.15-12.30 2 Jam 15 min Semua
19 Okt 12 Matematik 1 8.00 - 9.15 1 Jam 15 min Semua
Jumaat Rehat  9.20 - 9.40
Semua

Matematik 2 9.45 - 12.15 2 Jam 30 min Semua
22 Okt 12 Sejarah 1 8.45 - 9.45 1 Jam Semua
Isnin Rehat 9.50 -10.10
Semua

Sejarah 2 10.30 - 1.00 2 Jam 30 min Semua
23 Okt 12 Sains 1 7.45 - 9.00 1 Jam 15 min ABCD
Selasa Fizik 1 7.45 - 9.00 1 Jam 15 min EFGH

Rehat  9.50-10.10
Semua

Sains 2 10.30 - 1.00 2 Jam 30 min ABCD

Fizik 2 10.30 -1.00 2 Jam 30 min EFGH
24 Okt 12 Ekonomi Asas 1 7.45 - 9.00 1 Jam 15 min D
Rabu Kimia 1 7.45 - 9.00 1 Jam 15 min EFGH

Rehat  9.50 - 10.10
Semua

Ekonomi Asas 2 10.30 - 1.00 2 Jam 30 min D

Kimia 2 10.30 -1.00 2 Jam 30 min EFGH
29 Okt 12 Perdagangan 1 7.45 - 9.00 1 Jam 15 min ABCD
Isnin Fizik 3 7.45 - 9.15 1 Jam 30 min EFGH

Rehat  9.50-10.10
Semua

Perdagangan 2 11.00 - 1.00 2 Jam  ABCD

Kimia 3 11.30 -1.00 1 Jam 30 min EFGH
30 Okt 12 Pendidikan Islam 1 7.45 - 9.45 2 Jam Semua
Selasa Rehat  9.50 - 10.10
Semua

Pendidikan Islam 2 11.20 - 1.00 1 Jam 40 min Semua

Pendidikan Moral 1 10.30 -1.00 2 Jam 30 min Semua
31 Okt 12 Pendidikan Jasmani 8.00 - 9.00 1 Jam Semua
Rabu Rehat  9.30 - 9.50
Semua

Sejarah 3 10.00 - 1.00 3 Jam Semua

0 comments:

Post a Comment