Friday, March 2, 2012

JADUAL UJIAN SETARA 1/ 2012

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KAJANG
        JADUAL UJIAN SETARA 1/2012      

TINGKATAN 3

TARIKH MATA PELAJARAN WAKTU TEMPOH KELAS
P&P seperti biasa 07.30- 10.15
Rehat 10.15-10.35 Semua
5 MAC 2012 Bahasa Arab 10.45-11.45 1 jam 3RK , 3KAA
ISNIN Bahasa Cina 10.45-11.45 1 jam 3A 3B
Bahasa Tamil 10.45-11.45 1 jam 3C 3D 3E 
Sejarah 12.00-01.00 1 jam Semua
Pend. Seni Visual 07.40-08.40 1 jam Semua
Pendidikan Islam 08.50-09.50 1 jam Semua
6 MAC 2012 Pendidikan Moral 08.50-09.50 1 jam Semua
SELASA Rehat 09.50-10.10 Semua
Bahasa Melayu 10.30-11.30 1 jam Semua
Sains 12.00-01.00 1 jam Semua
Bahasa Inggeris 07.40-08.40 1 jam Semua
7 MAC 2012 Kemahiran Al-Quran 08.50-09.50 1 jam 3KAA
RABU Rehat 09.50-10.10 Semua
Matematik 10.30-11.30 1 jam Semua
PJK 12.00-01.00 1 jam Semua
8 MAC 2012 P&P Seperti Biasa
KHAMIS
Sivik 08.50-09.50 1 jam Semua
9 MAC 2012 Rehat 09.50-10.10 Semua
JUMAAT Kemahiran Hidup PK 10.20-11.20 1 jam RK KAA AB 
Kemahiran Hidup KT 10.20-11.20 1 jam ABCDEFGH
Geografi 11.30-12.30 1 jam Semua
TINGKATAN 4
TARIKH MATA PELAJARAN WAKTU TEMPOH KELAS
P&P seperti biasa 07.30-10.15
5 MAC 2012 Rehat 10.15-10.35 Semua
ISNIN Bahasa Tamil 10.45-11.45 1 jam POL
Matematik 12.00-01.00 1 jam Semua
Sivik 07.40-08.40 1 jam Semua
6 MAC 2012 Lukisan Kejuruteraan 08.50-09.50 1 jam E
SELASA Rehat 09.50-10.10 Semua
Bahasa Melayu 10.30-11.30 1 jam Semua
Sains 12.00-01.00 1 jam ABCD
Kimia 12.00-01.00 1 jam EFGH
Bahasa Inggeris 07.40-08.40 1 jam Semua
Matematik Tambahan 08.50-09.50 1 jam EFGH
Perdagangan 08.50-09.50 1 jam ABCD
Rehat 09.50-10.10 Semua
7 MAC 2012 Pendidikan Seni Visual 10.30-11.30 1 jam ABC
RABU Ekonomi Asas 10.30-11.30 1 jam D
Prinsip Perakaunan 10.30-11.30 1 jam F
Teknologi Kejuruteraan 10.30-11.30 1 jam E
Biologi 10.30-11.30 1 jam GH
Sejarah 12.00-01.00 1 jam Semua
8 MAC 2012 P&P Seperti Biasa
KHAMIS
PJK 08.50-09.50 1 jam Semua
Rehat 09.50-10.10 Semua
9 MAC 2012 Fizik 10.20-11.20 1 jam EFGH
JUMAAT Geografi 10.20-11.20 1 jam D
Pendidikan Islam 11.30-12.30 1 jam Semua
Pendidikan Moral 11.30-12.30 1 jam Semua

TINGKATAN 5
TARIKH MATA PELAJARAN WAKTU TEMPOH KELAS
P&P seperti biasa 07.30-09.45
5 MAC 2012 Lukisan Kejuruteraan 09.45-10.45 1 jam E
ISNIN Rehat 10.45-11.05 Semua
Matematik 12.00-01.00 1 jam Semua
Sivik 07.50-08.50 1 jam Semua
Bahasa Tamil 09.20-10.20 1 jam POL
6 MAC 2012 Rehat 10.25-10.45 Semua
SELASA Bahasa Melayu 10.50-11.50 1 jam Semua
Sains 12.00-01.00 1 jam ABCD
Kimia 12.00-01.00 1 jam EFGH
Bahasa Inggeris 08.00-09.00 1 jam Semua
Matematik Tambahan 09.20-10.20 1 jam EFGH
Perdagangan 09.20-10.20 1 jam ABCD
Rehat 10.25-10.45 Semua
7 MAC 2012 Pendidikan Seni Visual 10.50-11.50 1 jam ABC
RABU Ekonomi Asas 10.50-11.50 1 jam D
Prinsip Perakaunan 10.50-11.50 1 jam F
Teknologi Kejuruteraan 10.50-11.50 1 jam E
Biologi 10.50-11.50 1 jam GH
Sejarah 12.00-01.00 1 jam Semua
8 MAC 2012 P&P Seperti Biasa
KHAMIS
PJK 08.10-09.10 1 jam Semua
9 MAC 2012 Fizik 09.20-10.20 1 jam EFGH
JUMAAT Geografi 09.25-10.25 1 jam D
Rehat 10.25-10.45 Semua
Pendidikan Islam 11.30-12.30 1 jam Semua
Pendidikan Moral 11.30-12.30 1 jam Semua

0 comments:

Post a Comment